Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Analiza skladowych modeli cieplnych Warto równiez przeprowadzic analize podstawowych skladowych modeli cieplnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Analiza składowych modeli cieplnych Warto również przeprowadzić analizę podstawowych składowych modeli cieplnych. Możemy w niej pominąć Q – strumień energii cieplnej z instalacji ogrzewczej, jako czynnik wynikowy, który przy sprawnej instalacji ogrzewczej dostarczamy do budynku w odpowiednich ilościach zależnych wy-łącznie od wielkości źródła ciepła. Metody konstrukcji i eksploatacji wspomnianych źródeł ciepła i instalacji ogrzewczych nie są przedmiotem niniejszego rozdziału. Stąd model cieplny budynku inwentarskiego nabiera cech obiektu samoogrzewalnego, zawierając trzy składowe: Qb Qw i Qzysk. 3.1.31. Analiza zmiennej Qb – strumienia energii cieplnej traconego przez przegrody zewnętrzne budynku inwentarskiego Wartość Qb określa się z następującej zależności: Qb = kF 6t (1 + 100) gdzie: k – współczynnik przenikania ciepła [w/(m2oc)], F – powierzchnia przegród zewnętrznych [m2], 6t – różnica temperatur (ti T te) [Oc], d – dodatki Ido strat ciepła, ti – temperatura powietrza wewnętrznego [oC], te – temperatura powietrza zewnętrznego [QcJ. W analizie można pominąć czynnik (konstrukcji budynku d = const. Zmiennym parametrem jest różnica temperatur 6t = t – t , gdzie zmienną składową, zależną od wymagań technologicznych dla danej obsady, jest t . Ponadto na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zarysowały się różne poglądy co do poszczególnych wartości t. Dotyczy to głównie następujących pomieszczeń dla trzody: tuczarni, warchlakarni i chlewni. Kolejną zmienną wzoru określającego Qb jest powierzchnia przegród zewnętrznych budynku F. Nie ma ona ustalonych zakresów wielkości optymalnych dla gospodarki ciepłem w tych obiektach. W procesie projektowania zmienna ta powstaje, jako funkcja wymiarów elementów konstrukcyjnych bez uwzględnienia potrzeby ograniczania strat ciepła, dlatego w odniesieniu do problemów ogrzewczych wydaje się przypadkowa. [przypisy: współczynniki przenikania ciepła, ciśnienie w sieci wodociągowej, drzwi przesuwne castorama ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie w sieci wodociągowej drzwi przesuwne castorama współczynniki przenikania ciepła