Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Analize modelu ustalonej wymiany ciepla pomieszczen inwentarskich przeprowadzono na podstawie dwóch zestawien projektów typowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Analizę modelu ustalonej wymiany ciepła pomieszczeń inwentarskich przeprowadzono na podstawie dwóch zestawień projektów typowych. Są to: – zestawienie projektów budynków inwentarskich z oku 1966, – zestawienie projektów budynków inwentarskich z roku 1978. Każdy z tych rysunków podzielony został na cztery pola wyznaczone dwiema osiami. Po lewej stronie rysunku przedstawiono zyski ciepła. Na górze rysunku (Q k/Q) oznaczono słupkami udział emisji ciepła od zwierząt, a na dole (Q IQ ) udział ciepła dostarczanego z instalacji ogrzewczej. Po prawej stronie rysunku oznaczono straty ciepła, na górze udział strat ciepła (Q IQ ) budynku, na dole udział strat wentylacyjnych (Qb/Qs). Na osi pionowej określono skale wartości (U = 1 odpowiada U = 100%). Bilans wykonano na podstawie projektów typowych z roku 1966 (33 szt.). Średnie (dla danych zbiorów projektów z roku 1966) wartości udziału U wskazują na to, że wszystkie budynki inwentarskie wymagały dostarczen ia do nich ciepła z instalacji ogrzewczej w ilości od około 30% do 80%. Całkowitych strat Qs. Nietrudno, zatem zauważyć, że w okresie tym nie projektowano samoogrzewalnych obiektów dla zwierząt hodowlanych, w których równowagę cieplną można byłoby uzyskać na poziomie parametrów mikroklimatu zakładanych w obliczeniach. W roku 1966 w dokumentacji typowej nie przewidywano jeszcze instalacji ogrzewczej. Wyraźnie można dostrzec zmianę udziałów poszczególnych składowych bilansu ciepła w porównaniu z wartościami podanymi na poprzednim rysunku. Wartości nie zmieniają się zasadniczo w tym przypadku równają się zeru dla obór, bukaciarni, jałowników oraz pomieszczeń dla owiec. W pozostałych typach pomieszczeń inwentarskich projektowane obecnie instalacje ogrzewcze dostarczają od około 25% do około 50% wartości Powyższe porównanie najlepiej świadczy o tym, że budynek inwentarski może wymagać ogrzewania, ale można też uzyskać w nim prawidłow temperaturę powietrza wewnętrznego bez dostarczania do niego dodatkowego strumieni energii cieplnej. Informacje dotyczące budynków wykonanych na podstawie projektów typowych z roku 1978 są w większości aktualne do dnia dzisiejszego, gdyż była to ostatnia większa ich seria. Dane o poszczególnych typach budynków inwentarskich, posegregowanych w zależności od wielkości ich zasiedlenia. Przedstawione na nich modele cieplne tych budynków pozwalają na bliższe poznanie struktury wymiany ciepła we współczesnych obiektach dla zwierząt. [patrz też: domy z prefabrykatów betonowych, minerały skałotwórcze, castorama kabiny prysznicowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kabiny prysznicowe domy z prefabrykatów betonowych minerały skałotwórcze