Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Budynki inwentarskie dzis

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Proces oddawania ciepła przez organizmy zwierzęce. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, a praktycznie od czasu wprowadzenia obowiązku kontrolowania wymiany ciepła w pomieszczeniach inwentarskich, wielokrotnie zmieniały się poglądy i dane przyjmowane później do obliczeń, określające ilości ciepła i wilgoci emitowane przez zwierzęta. Zanim zostaną one szerzej przedstawione, wydaje się niezbędnym poprzedzenie tych informacji wyjaśnieniami z zakresu fizjologii. Zwierzęta inwentarskie należą do organizmów stałocieplnych utrzymują one stałą temperatur ciała, niezależną od temperatury środowiskowej. Ta temperatura ciała jest przy tym dość wysoka i wynosi od 35 do 38°C u ssaków, a od 39 do 42°C u ptaków. Dla zwierząt stałocieplnych utrzymanie tak zwanej normalnej temperatury ciała jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego działania ich organizmów. Dlatego zmiany tej temperatury uważa się za istotny wskaźnik zaburzeń chorobowych. Większoś ć zwierząt nie ma jednak tej właściwości i ich temperatura ciała zależna jest od temperatury otoczenia, np. płazy i gady. Zwierzęta stałocieplne muszą natomiast, bez względu na temperaturę otoczenia, najczęściej chłodniejszego, w sposób ciągły równoważyć straty ciepła organizmu do otoczenia poprzez stałe jego wytwarzanie. Ilość ciepła emitowana przez zwierzęta inwentarskie zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to warunki środowiskowe, zwłaszcza temperatura powietrza wewnętrznego i poziom przemiany materii. [podobne: współczynniki przenikania ciepła, bricoman wilanów, dom z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów dom z prefabrykatów betonowych współczynniki przenikania ciepła