Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Pochodzenia kamienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Skutkiem naturalnego pochodzenia kamienia jest niejednorodność jego struktury , występująca głównie w skałach osadowych. Skały magmowe i zmetamorfizowane wykazują znacznie większą jednorodność, natomiast dla wapieni i piaskowców różnorodność strukturalna jest jedną z cech charakterystycznych. Wynika to z procesu powstawania skał osadowych w fazach. transportu i osiadania materiału ziarnistego. W każdym kamieniołomie piaskowca lub wapienia znajduje się różny strukturalnie materiał, który w sposób umowny podzielony jest na trzy gatunki : drobno-, średnio- i gruboziarnisty (psefity , psamnity i pełty). Kamieniem drobnoziarnistym nazwano skały składające się z ziaren o średnicy poniżej 0,2 mm. Kamień średnioziarnisty będzie składał się z ziaren o średnicy od 0,2 mm do 2,0 mm, zaś gruboziarnisty powyżej 2 mm. Różnice w uziarnieniu powodują z kolei różnice w cechach technicznych kamienia. Różnice te mogą być znaczne, nawet dykwalifikujące dany rodzaj uziarnienia; mogą też wahać się w granicach dopuszczalnych odchyleń. W tych wypadkach cały materiał złoża może być eksploatowany dla celów budowlanych dając projektantowi dodatkową możność doboru wielkości uziarnienia, odpowiadającej koncepcji plastycznej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć konieczność stosowania w budowlach lub wydzielonych partiach budowli , materiału strukturalnie jednorodnego. Wynika to stąd, że różnice w uziarnieniu są jedną z przyczyn-zmian w układzie i wielkości porów. Elementy kamienne o różnym uziarnieniu będą więc inaczej reagowały na działanie czynników atmosferycznych , wykazując różnice w nasiąkliwości, odporności i patynowaniu się w czasie. Przy stosowaniu kamieni o różnym uziarnieniu we wnętrzach budynków powyższe zastrzeżenia nie mają znaczenia. [podobne: bricoman wilanów, olx słupca, współczynniki przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów olx słupca współczynniki przenikania ciepła