Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Hala sportowa w Lodzi.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Hala sportowa w Łodzi, stanowiąca konstrukcję o znacznych rozmiarach (jeden z największych łuków w Polsce), ma ciekawe rozwiązania konstrukcyjne . Główny element konstrukcyjny hali stanowi trój przegubowy łuk żelbetowy paraboliczny 2 stopnia, o rozpiętości l = 73,40 m i strzałce f = 29,40 m. W łuku przyjęto zmienny moment bezwładności. W dolnej swej części łuk nie posiada własnego pokrycia, ponieważ na żebrze (płatwi) skrajnym opiera się szkieletowa konstrukcja części bocznej, użytkowana łącznie z halą łukową jako całość. Należyte oświetlenie hali uzyskano przez świetliki oparte na pierwszych 4 żebrach. Od żebra pośredniego do zwornika pokrycie łuku stanowią płyty krzyżowo zbrojone oparte na dźwigarach wspartych na żebrach głównych. Odległości między dylatacjami przyjęto 20 m. Zebra (płatwie) stanowią belki jednoprzęsłowe o rozpiętości 10 m, z dwustronnymi wspornikami o wysięgu 5 m. W wezgłowiach i w zworniku zastosowano przeguby o charakterystycznej konstrukcji. Wobec dużych sił w łuku wielkość rozporu była znaczna i wynosiła 181,5 T. Zaprojektowano więc ściąg o łącznym przekroju wkładek 20 (/) 30 mm umieszczając go pod podłogą hali. Ściąg ten składa się z 4 warstw prętów po 6 sztuk w jednym rzędzie, poprzedzielanych przekładkami o średnicy 30 mm i powiązanych strzemionami. Pręty łączono za pomocą spawania. Ponieważ oś ściągu powinna przechodzić przez punkt przegubu dolnego oraz w celu łatwiejszego skonstruowania właściwego zakotwienia ściągu w poduszce fundamentowej, rozwidlono ściąg w odległości 9,45 m od wewnętrznej ściany poduszki za pomocą rozdzielczej blachy w taki sposób, aby w symetrycznie położonych wiązkach prętów znajdowały się 4 warstwy po 3 pręty. Inne płyty kierujące umieszczono w miejscach wejścia prętów w poduszkę fundamentową. Szerokość obetonowania każdej wiązki wynosi 48 cm. W ten sposób ominięto kłopotliwe przejście ściągu przez gniazdo poduszki, w którym mieści się stalowy zestaw przegubu łuku. Betonowanie hali odbywało się za pomocą rusztowania przesuwnego, wykonanego dla posuwu 20,00 m, czyli na długość płatwi. Jeden cykl produkcyjny obejmował więc zabetonowanie 2 łuków i przynależnych 14 płatwi. [patrz też: montaż parapetów zewnętrznych, badanie wody ze studni, ogrody zimowe cena, projekt altany ogrodowej pdf]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie wody ze studni montaż parapetów zewnętrznych ogrody zimowe cena projekt altany ogrodowej pdf