Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Cenniki, wzory i katalogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Istnieją cenniki, wzory i katalogi, które ułatwiają zorientowanie się w możliwościach i skali materiałów kamiennych, którymi można dysponować. Są również opracowane normy kamieniarskie ustalające warunki technologiczne , jakim odpowiadać powinny poszczególne gatunki i rodzaje surowca oraz ustalające zakres stosowania poszczeg6lnych gatunków kamienia, w zależności od celu i przeznaczenia budowli. Niezbędnym jednak warunkiem możliwości posługiwania się tymi środkami pomocniczymi jest gruntowna znajomość technologii kamienia i robót kamieniarskich. Pamiętać wreszcie trzeba, że katalogi, wzory i metryki kamienia będą mówiły wyłącznie o wartości i przydatności poszczególnych gatunk6w surowca, natomiast nie powiedzą nic o potrzebach wykonywanej budowli. Na podstawie znajomości celu i przeznaczenia budowy oraz w zależności od warunków w jakich kamień ma pracować, trzeba będzie określać wszystkie parametry, którym odpowiadać musi potrzebny surowiec kamienny. Bez gruntownej znajomości technologii kamienia na pewno uczynić tego nie można, Rozpoczynając projektowanie jakiejkolwiek budowli, należy w pierwszym rzędzie powziąć decyzję z jakiego materiału będzie ona wykonana, inaczej bowiem projektuje się budynek w konstrukcji drewnianej, a inaczej w cegle lub kamieniu. Jeżeli chodzi o kamień, to braki podstawowych wiadomości z technologii tego materiału doprowadziły do tego, że w ogromnej większości wypadków dopiero po ukończeniu projektu wyłania się zagadnienie w jakim kamieniu wykonać zaprojektowaną konstrukcję lub okładzinę. W wielu wypadkach zagadnienie projektowania w kamieniu sprowadza się. do wyboru jego barwy i faktury. Tymczasem zaś między poszczególnymi gatunkami mienia istnieją różnice nie mniejsze, niż między drewnem i betonem. Istnieją gatunki kamienia dające się obrabiać zwykłymi narzędziami ciesielskimi, istnieją również gatunki ,o wyższych cechach wytrzymałościowych niż beton. W rezultacie można obserwować szereg przy- kładów użycia tego lub innego gatunku kamienia, [patrz też: bricoman wilanow, castorama kabiny prysznicowe, minerały skałotwórcze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kabiny prysznicowe kotłownia gazowa wymagania minerały skałotwórcze