Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Jak wskazuja wyniki badan

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Jak wskazują wyniki badań, ilość ciepła obliczona nawet przy takim uproszczeniu, dobrze zgadza się z ilością ciepła oznaczoną za pomocą kalorymetrii bezpośredniej. Przedstawione powyżej wyjaśnienia z zakresu fizjologii zwierząt inwentarskich miały a celu przybliżenie problematyki, ze szczególnym uwypukleniem pewnych istotnych faktów, a mianowicie: – ilość ciepła emitowana przez 1 kg masy ciała dorosłego zwierzęcia inwentarskiego, znajdującego się w warunkach podstawowych, ma wartość stałą, – w badaniach ustala się najczęściej emisję ciepła na poziomi przemiany podstawowej, – emisję ciepła dla przemian materii innych niż podstawowa oznacza się zazwyczaj szacunkowo. W podobny sposób określa się także podział ciepła całkowitego na jawne i utajone. Wynika stąd, że choć są dostępne wystarczająco dokładne metody do ustalania ilości ciepła dla jednego poziomu przemiany materii, to istnieje znaczna dowolność w interpretacji uzyskanych danych. 2.2.3. Emisja ciepła i pary wodnej od zwierząt przyjmowana w krajowym wymiarowaniu termicznym Dane te nie uwzględniały ziemności poszczególnych emisji w zależności od temperatury powietrza wewnętrznego oraz od masy zwierząt, a ponadto nie określały jednoznacznie, czy wartości ciepła emitowanego przez zwierzęta noszą się do ciepła całkowitego, czy też do ciepła jawnego publikacje ówczesne podawały tę wartość pod nazwą niejednoznaczną, jako całkowite ciepło użyteczne, a jak wiadomo, ciepło użyteczne jest drugim określeniem ciepła jawnego. W rezultacie ta mylnej nomenklatury wartości te bywały przyjmowane dowolnie, jako ciepło jawne, bądź, jako ciepło całkowite. Stałe wartości emisji ciepła i wilgoci stosowane w wymiarowaniu termicznym, były powszechnie podważane przez poszczególnych autorów w latach od 1967 do 1971 w publikacjach lub podczas dyskusji kameralnych. Nie wpłynęły jednak one na powszechną zmianę w projektowaniu . W pracy studialnej autora wykonanej pod koniec lat 60-tych, w której zebrano 52 publikacje dotyczące emisji ciepła i wilgoci od zwierząt hodowlanych, wyjaśniono te wątpliwości. Wartości ciepła emitowanego przez zwierzęta zestawione w tabelach różnią się często miedzy sobą. Ponadto interpretacja tych danych, dotyczących produkcji i emisji ciepła przez zwierzęta, dla osób nieznających fizjologii może nastręczać wiele kłopotów. [hasła pokrewne: emchrom siedlce, bricoman warszawa wilanów, drzwi przesuwne castorama ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman warszawa wilanów drzwi przesuwne castorama emchrom siedlce