Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Magma

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli magma posiada w swym składzie wystarczająco dużo krzemionki, to proces zastygania i krystalizacji przebiega w ten sposób, że w stadium pierwszym wydzielają się minerały akcesoryczne, znajdujące się w magmie w ilościach drobnych, następnie następuje krystalizacja biotytu , hornblandy i augitu, czyli minerałów femicznych (od symbolu Fe, l,lIg). W trzecim stadium krystalizuj ą skalenie, a na samym końcu kwarc. Poszczególne stadia nie przebiegają w pełnej kolejności, lecz mogą zachodzić równocześnie i równolegle obok siebie. W ten właśnie sposób krystalizuje granit, który jest wytworem magmy kwaśnej, czyli bogatej w krzemionkę. Jeżeli ilość krzemionki w magmie okaże się nie wystarczająca, to krystalizacja skały zakończy się na wydzieleniu skaleni i powstanie wówczas skala bezkwarcowa. Jeżeli ilość krzemionki w magmie okaże się nie wystarczająca na utworzenie nawet skaleni, powstanie skała skladająca się z samych minerałów femicznych. Można zatem przeprowadzić podział skał głębinowych w zależności od ilości zawartej w nich krzemionki. Skałą najbardziej kwaśną, czyli bogatą w krzemionkę są granity, skałami coraz bardziej zasadowymi, czyli uboższymi w krzemionkę będą w kolejności sjenity, dioryty i gabra, Wszystkie te skały mają większe lub mniejsze zastosowanie w budownictwie. Odmianą genetyczną skał głębinowych są skały żyłowe, nazwane tak od sposobu zastygania w skorupie ziemskiej. Nie będziemy się nimi zajmować, ponieważ skały tego typu nie odgrywają roli w budownictwie i przejdziemy do rozpatrzenia ostatniej grupy genetycznej skał magmowych, którą stanowią skały wylewne , Jak świadczy sama nazwa , skały wylewne powstały wskutek przedarcia się płynnej magmy na powierzchnię ziemi. Zastygały one w ciśnieniu normalnym, a gazy zawarte w magmie mogły swobodnie się ulatniać. [więcej w: bricoman wilanow, castorama kabiny prysznicowe, minerały skałotwórcze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kabiny prysznicowe kotłownia gazowa wymagania minerały skałotwórcze