Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Konstrukcje wzmacniającą budynek

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Konstrukcje wzmacniającą budynek na czas przesuwania usuwa się po ustabilizowaniu się budynku na nowych fundamentach. Przesuwanie budynków w dwóch kierunkach Przesuwanie budynków w dwóch lub więcej kierunkach można wykonać z podnoszeniem budynku lub bez. W pierwszym przypadku budynek po ukończeniu ruchu w pierwszym kierunku podnosi się na dźwignikach i ustawia na klatkach w celu położenia torów i urządzeń tocznych w drugim kierunku. Po przestawieniu urządzeń budynek opuszcza się na torowiska i przesuwa go dalej. Niekiedy w celu ułatwienia i przyspieszenia przestawiania urządzeń pod budynkiem układa się posuwnice w dwóch poziomach — w dolnym dla ruchu w pierwszym kierunku, a w górnym dla ruchu w drugim. Po nadjechaniu budynku na skrzyżowanie kierunków i po podniesieniu go do góry usuwa się posuwnice dolne i na szynach pierwszego kierunku układa się szyny drugiego kierunku, a następnie ustawia się wałki i opuszcza budynek na torowiska. Niekiedy zamiast dawania podwójnego kompletu posuwnic układa się na skrzyżowaniu tory w dwóch poziomach: dla jednego i drugiego kierunku ruchu. Po nadjechaniu na skrzyżowanie usuwa się szyny pierwszego kierunku i przestawia posuwnice po uprzednim podniesieniu budynku i oparciu go na klatkach. Można również zastosować te sposoby jednocześnie, układając krzyżujące się torowiska miejscu zmiany kierunku ruchu i zaopatrując budynek w oddzielne posuwnice dla każdego kierunku ruchu. Zmniejsza to w znacznym stopniu zakres wykonywanych robót pod budynkiem, sprowadzając je tylko do rozbiórki posuwnic i szyn pierwszego kierunku ruchu. Przy zmianie kierunku ruchu bez podnoszenia budynku stosowane są oddzielne urządzenia toczne dla każdego kierunku. W miejscu zmiany kierunku ruchu torowiska krzyżują się w dwóch poziomach. Torowiska drugiego kierunku ruchu układa się poniżej torowisk pierwszego kierunku. Po ułożeniu ich ustawia się na nich urządzenia toczne i montuje się ramę wsporczą, na której układa sie szyny torowisk pierwszego kierunku. Po nadjechaniu budynku na skrzyżowanie zaklinowuje się urządzenia toczne na ramie i rozbiera styki szyn pomiędzy ramą a torowiskami pierwszego kierunku. Sposób ten stosuje się często, gdy budynek przesuwa się w trzech kierunkach, z których pierwszy i ostatni są równoległe do siebie. [podobne: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych, domy z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi wewnętrzne ciśnienie w sieci wodociągowej dom z prefabrykatów betonowych domy z prefabrykatów betonowych