Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

korekta wartosci ciepla dysponowanego

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Tak, więc opracowane wyniki końcowe, zatwierdzane dostosowania w całym kraju i wydane w Kartach Informacyjnych Instytutu Zootechniki, powstawały przez kilka lat metodą kolejnych przybliżeń. Jak wspomniano, przykłady te zastały wybrane ze zbioru złożonego z kilkunastu wariantów obejmującego podstawowe odmiany zwierząt. Nie należy ich wic uważać za obowiązujące, mają one jedynie podkreślić występującą dotąd płynność w zakresie tych informacji. Na podstawie prezentowanych tu, ustalonych na najbliższe lata danych o emisji ciepła i wilgoci zostały opracowane wartości jednostkowego ciepła dysponowanego. Dokonana na początku lat osiemdziesiątych korekta wartości ciepła dysponowanego pozwoliła na sporządzenie nowej serii wytycznych wymiarowania termicznego obiektów inwentarskich zalecanych obecnie. Nie należy nawet oczekiwać, iż na tym zakończy się nowelizacja danych o emisji ciepła i pary wodnej oraz o wielkościach parametrów mikroklimatu opt ymalnych dla danej produkcji zwierzęcej. Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, średnia, dobowa, przypadająca na jedną godzinę, produkcja ciepła jest stała w warunkach podstawowych, to jednak do tej pory toczy się dyskusja, jakie są udziały poszczególnych poziomów przemiany materii w danym typie obiektu inwentarskiego w ciągu doby (może należy przyjmować tylko ilości dla określonych godzin, np. nocnych itp.) oraz ile jest wilgoci pochodzącej od zwierzęcia w zależności od przyjętej technologii produkcji. Wynikają stąd również trudności w zapisie wymiany ciepła w obiekcie inwentarskim innym niż ustalony, albowiem istnieje pewna zależność emisji ciepła od temperatury, ale nie jest to czynnik najważniejszy, a przyjmowanie zysków ciepła, jako wielkości stałych, przy jednoczenie zmiennych stratach ciepła, jest poważnym uproszczeniem prowadzącym najczęściej do fikcyjnych wyników. Warto się zastanowić, w jakim procencie zmiana danych wpłynęła lub będzie wpływała na wymiarowanie termiczne. W stosowanej w praktyce do wymiarowania termicznego metodzie WWT zmniejszono wpływ nieujednoliconych poglądów na temat emisji ciepła przez zwierzęta do minimum po wprowadzeniu następujących założeń. W budynkach, gdzie cykl rozpoczyna się dezynfekcją przed zasiedleniem, zakłada się, że obsada równa jest zeru: z = O DJPJ, stąd ciepło dysponowane: Qd = qdZ O nie wpływa na wymiarowanie termiczne tych obiektów. Pozostał, więc tylko problem budynków samoogrzewalnych przez cały czas ich eksploatacji. [więcej w: dom z prefabrykatów betonowych, montaż parapetów zewnętrznych, ogrody zimowe cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom z prefabrykatów betonowych montaż parapetów zewnętrznych ogrody zimowe cena