Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

KROTKI PRZEGLAD HISTORII ARCHITEKTURY

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Uwagi ogólne Architekturą nazywamy naukę i sztukę budowania obiektów o określonym przeznaczeniu użytkowym, w których świadomie skomponowana forma wypływa z przesłanek konstytucyjnych i posiada cechy artystyczne wywierające na widzu określone wrażenie. Stylem nazywamy pewną sumę cech formalnych i konstrukcyjnych, powstałych przy wznoszeniu grupy dzieł architektury, związanych z określoną epoką i krajem i odzwierciedlających stosunki społeczne, kulturę i obyczaje danego środowiska i danej epoki. W chronologicznym układzie od zarania dziejów cywilizacji ludzkiej wytworzyły się następujące epoki historyczne charakteryzujące się właściwymi sobie cechami stylowymi. [patrz też: obrabiarka cnc, Obrabiarki CNC, cięcie cnc ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cięcie cnc obrabiarka cnc Obrabiarki CNC