Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Nauka projektowania architektonicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Naukę projektowania architektonicznego należy rozpoczynać od poznawania przykładów architektury wieków minionych. W historycznym rozwoju sztuki budowania, ukazanej na tle rozwoju społeczeństw i dziejów, odkryć i wynalazków, rozwoju techniki i cywilizacji, można wykazać zależność bytu, sposobów budowania itp. od stopnia kultury danego narodu czy epoki. Również rozwój myśli architektonicznej w ciągu wieków, jeśli stopniowe wzbogacanie się o nowe zdobycze techniczne i plastyczne, stwarza możność obserwowania procesów rozwojowych kontynuowania wielkich idei twórczych i stałego ich udoskonalania. Wśród różnych form architektury historycznej czołowe miejsce zajmuje architektura klasyczna, której stosowanie w wielu krajach i w ciągu ostatnich wieków było powszechne. Zasady architektury klasycznej stanowią dotychczas pozycję wyjściową do studiowania kompozycji i proporcji form architektonicznych oraz w wyrabianiu dobrego smaku artystycznego. Z tego też względu wprowadzono do podręczników rozdział Klasyczna kompozycja elewacji, która stanowi jakby pomost pomiędzy przeglądem historii architektury a projektowaniem nowoczesnym. Projektowanie współczesne, bardzo skomplikowane ze względu na różnorodność zagadnień występujących naraz, stwarza zawiły układ problemów, których rozwiązanie często wymaga wszechstronnej wiedzy i dużego nakładu pracy. Podręcznik niniejszy nie wyczerpuje wszystkich problemów projektowania architektonicznego i nie ma tego zadania, stanowi natomiast próbę zebrania najbardziej ogólnych zasad ułożonych w pewien system metodyczny dla umożliwienia nauczania jego przedmiotu w średnim szkolnictwie zawodowym. Ujmuje on zagadnienia architektoniczne w fazie koncepcyjnej, nie uwzględnia natomiast problemów występujących w opracowaniach roboczych i projektowaniu szczegółów architektonicznych. [hasła pokrewne: bricoman wilanow, castorama kabiny prysznicowe, minerały skałotwórcze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kabiny prysznicowe kotłownia gazowa wymagania minerały skałotwórcze