Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Wytrzymałość na ściskanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Nawet najsłabsze gatunki kamienia naturalnego mają wytrzymałość na ściskanie zbliżoną lub wyższą od cegły, toteż stosowanie kamienia w tego rodzaju budowlach, które można wykonać z cegły, jest w pełni możliwe. Wytrzymałość na ściskanie nie będzie również odgrywała specjalnie ważnej roli w elementach okładzinowych lub samonośnych.Ważne i decydujące znaczenie będzie miała wytrzymałość na ściskanie w konstrukcjach i budowlach inżynierskich, jak filary i przyczółki mostowe lub specjalne konstrukcje nośne i oporowe. Ścieralność na tarczy Boehmego jest jedną z metod badania ścieralności skały w-różnych warunkach. Badania przeprowadza się na próbce kostkowej, o powierzchni 50 cm2, ścieranej na tarczy obrotowej posypanej specjalnym szmerglem, ,pod ciśnieniem 30 kg. Wynik oznacza się po 440 obrotach tarczy, jako stratę na wysokości w cm3/cm2 Ścieralnosć na tarczy Boelliego pozwala zorientować się w przydatności skały na stopnie schodowe i posadzki, które będą ścierane przez podeszwy butów, lecz nie powinny być narażone na uderzenia np. podków końskich. Na stopnie schodowe i posadzki na- leży dobierać kamień o małej ścieralności, a przy posadzkach deseniowych układanych z dwóch lub więcej gatunków kamienia, na- leży dobierać skały o jednakowej ścieralności tak, aby cała posadzka ścierała się równomiernie. Przy użyciu kamienia na płyty chodnikowe zewnętrzne na wykładanie płytami kamiennymi wewnętrznych dziedzinców lub placów, należy przeprowadzać dodatkowe badania wytrzymałośc i skały na uderzenia, czyli tzw. próbę zwięzłości skały, przeprowadzaną na specjalnych maszynach udarowych Pagea. Omówi one w tym, rozdz ia le badania cech technicznych są tylko częścią przeprowadzanych w laboratoriach badań kamienia. Cechy techniczne kamienia będą, jak już zostało powiedziane , pomocne przy dobieraniu właściwego gatunku kamieni dla Potrzeb i celów budowy , natomiast w bardzo małym stopniu pozwolą na wnioskowanie o ekonomicznej celowości zastosowania tego czy innego gatunku kamienia. [przypisy: bricoman wilanów, olx słupca, współczynniki przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów olx słupca współczynniki przenikania ciepła