Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Kryteria stosowania kamienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Rozwiązanie problemu może zasadniczo zmienić wszelkie dotychczasowe kryteria stosowania kamienia, a przymiotnik drogi, chętnie, choć nie zawsze słusznie stosowany do kamienia, zostanie definitywnie skreślony. Tymczasem zaś pozostaje jedyna właściwa droga polegająca na racjonalnym doborze kamienia do żądanych celów. Nie jest warunek specjalnie. trudny, bowiem skala gatunków i odmian kamienia w złożach krajowych jest tak rozległa, że dokonanie wyboru jest zawsze możliwe. Ważną cechą kamienia naturalnego jest stosunkowo duża zmienność jego cech fizycznych. W ciągu bardzo długich okresów czasu powstawania surowca kamiennego; zmieniały się warunki i okoliczności temu powstawaniu towarzyszące. Zmiany te wahały się czasem w pewnych określonych granicach, a czasem nosiły charakter gwałtowny, a nawet wybuchowy. Ujmując sprawę jak najbardziej ogólnie należy stwierdzić, że zmiany gwałtowne do prowadzały do dokładniejszego przemieszania składników surowca, dając w następstwie materiał bardziej jednolity. Stosowane w budownictwie skały pochodzenia magmowego i metamorficznego wykazują większą stałość cech fizycznych niż skały pochodzenia osadowego. Będzie to omówione i wyjaśnione szerzej w dalszych rozdziałach, tu należy zwrócić uwagę na praktyczne konsekwencje tego stanu rzeczy. Metryki surowców wytwarzanych sztucznie, np. stali budowlanej czy cementu, pozwala na ścisłe określenie ich cech fizycznych. Dwa pręty stali tego samego gatunku i dwa worki cementu tej samej marki p o siadają wszelkie cechy identyczności, Inaczej przedstawia się sprawa z kamieniem naturalnym. Jeżeli cechy niektórych gatunków kamienia różnią się w grani- cach kilku, albo kilkunastu procent, to biorąc pod uwagę stosunkowo duży współczynnik bezpieczenstwa stosowany w robotach kamieniarskich, można te różnice pominąć. Jeżeli jednak wynoszą one kilkadziesiąt procent, to, muszą być wzięte pod uwagę. Konieczne będzie równiez okresowe badanie złoża skalnego Należy to uczynić w najwcześniejszych stadiach budowy bowiem. [podobne: bricoman wilanów, olx słupca, współczynniki przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów olx słupca współczynniki przenikania ciepła