Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Normatywne parametry klimatu W obliczeniach technicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Normatywne parametry klimatu W obliczeniach technicznych, a często nawet w naukowych badaniach analitycznych, za klimat zewnętrzny uważa się parametry powietrza zewnętrznego ujednolicone przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. Informacje o nich można znaleźć w dwóch normach: PN-76/B-03420 oraz PN-82iB-2403. Te właśnie normy oraz w przyszłości ich nowelizacje opisują dla potrzeb mikroklimatu parametry obliczeniowe klimatu zewnętrznego. Stanowią one ponadto zbiór danych, które powinno się brać pod uwagę w obliczeniach uwzględniają je zawarte w rozdz. krajowe metody wymiarowania termicznego, są one wykorzystywane także w następnych rozdziałach. Parametry powietrza zewnętrznego w lecie. Są to parametry przyjmowane do obliczeń dla prawie całego obszaru kraju, jedynie stosunkowo wąski pas nadmorski, biegnący przez Pomorze od Gdańska do Szczecina, ma temperatury niższe od około 1 do 2°C i wilgotność względną 52% oraz dobową amplitudę te mperatury 10°C. W okresie zimy zakłada się w obliczeniach podział kraju na pięć stref klimatycznych [więcej w: castorama drzwi wewnętrzne, lampa uv do wody, dom z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi wewnętrzne dom z prefabrykatów betonowych lampa uv do wody