Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Obsada zwierzeca w budynkach inwentarskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Obsada zwierzęca w budynkach inwentarskich Jednym z czynników kształtujących mikroklimat w pomieszczeniach hodowlanych jest jak wspomniano w p. 2.1, obsada zwierzęca emitująca ciepło, parę wodną i zanieczyszczenia chemiczne. Obsada zwierzęca, a ściślej jej rodzaj, decyduje czy dany budynek będzie tuczarnią, chlewnią, oborą, jałownikiem, kurnikiem itp. Ta zależność jest szczególnie widoczna w nowoczesnych rozwiązaniach budynków, których uniwersalne systemy konstrukcyjne mogą być dostosowane do dowolnych koncepcji technologicznych, a tym samym przeznaczone dla odmiennych zwierząt. W takim przedstawieniu obecnego budownictwa kryją się wszakże uproszczenia, polegające na zróżnicowaniu wielkości poszczególnych elementów obiektu. Najczęściej dany typ obudowy pomieszczenia hodowlanego wykonuje się w kilku wymiarach, do których dostosowuje się dopiero kolejne układy technologiczne. W zależności od przyjętego programu technologicznego dla danych zw ierząt oraz od wzajemnego dopasowania ciągów produkcyjnych i instalacji do obudowy pomieszczenia wynika istotny dla mikroklimatu wskaźnik technologiczny, jakim jest zagęszczenie obsady w danym obiekcie inwentarskim. Pozwala on, przy rozwiązywaniu zagadnień mikroklimatycznych, traktować obsadę zwierzęcą jako źródło emisji ciepła, pary wodnej i zanieczyszczeń chemicznych, którego intensywność oddziaływania zależna jest od rodzaju zwierząt i ich koncentracji. [podobne: ciśnienie w sieci wodociągowej, współczynniki przenikania ciepła, wiata garażowa przyścienna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie w sieci wodociągowej wiata garażowa przyścienna współczynniki przenikania ciepła