Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Powietrze wentylacyjne utracilo zatem zdolnosc do transportowania wilgoci

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Dla każdego jałownika ustalono ilość powietrza, jaka wynikała z pomiarów oraz różnicę między tą ilością a uwzględnioną w wymiarowaniu termicznym. Gorsze wyniki spowodowane głównie ochłodzeniem jałownika dużymi ilościami powietrza zewnętrznego, często dwukrotnie większymi od założonych w wymiarowaniu termicznym, na które przewidziano w projektowaniu odpowiednie ilości ciepła. W takich warunkach wilgotność powietrza wewnętrznego dąży do poziomu wilgotności względnej powietrza zewnętrznego, co potwierdziły pomiary. Powietrze wentylacyjne utraciło zatem zdolność do transportowania wilgoci. Wynika stąd oczywisty wniosek, że w okresie zimowym należy wprowadzić do pomieszczenia inwentarskiego tylko taką ilość powietrza, jaka może mieć pokrycie w ilości ciepła. W przypadku doprowadzenia większych od założonych ilości powietrza trzeba również dostarczyć dodatkowe ciepło do podgrzania tego pomieszczenia. Prócz tego nie bez znaczenia była różnica wysokości tych wnętrz i konwekcyjne odpłynięcie ciepła z ich dolnych części do kalenicy oraz większa stateczność cieplna budynku wykonanego z materiałów tradycyjnych, zwartość bryły budynku i efektywność zasiedlenia. Prezentowane tu wyniki są klasycznym przykładem trudności we wprowadzaniu zmian w obiektach dla zwierząt, gdyż w ich efekcie często okazuje się, że budynki o technologii przestarzałej okazywały się lepsze od pseudonowoczesnych, masowo wznoszonych w naszym kraju w latach siedemdziesiątych, co nie oznacza rezygnacji z nowych rozwiązań i technologii po ich dokładnym sprawdzeniu i wnikliwej ocenie. 2.2. OBSADA ZWIERZCA [hasła pokrewne: castorama kabiny prysznicowe, współczynniki przenikania ciepła, wiata garażowa przyścienna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kabiny prysznicowe wiata garażowa przyścienna współczynniki przenikania ciepła