Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Poziom torowisk

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Poziom torowisk ustala się w ten sposób, aby po ustawieniu na nich urządzeń tocznych pozostawał pewien luz (ok. 5 cm) pomiędzy wierzchem posuwnic a spodem poprzecznic do ułożenia i podbicia klinów. Torowiska pod budynkiem wykonuje się odcinkami przepuszczając je przez otwory wybite w murach budynku, Otwory te przebija się w murze po wbudowaniu belek obrzeżnych. Przebijanie otworów trzeba wykonać w takiej kolejności, aby nie nastąpiło zbytnie osłabienie posadowienia budynku i nie wystąpiło miejscowe osiadanie konstrukcji. W przypadku występowania nacisków na grunt przekraczających dopuszczalne, otwory przebija sie częściami, podmurowując każdą część po zabetonowaniu odpowiedniego odcinka płyty torowiskowej, albo stosuje się konstrukcje odciążające i fundamenty zastępcze. Można też wykonać torowiska pod budynkiem po podniesieniu go do góry na dźwignikach i ustawieniu na klatkach. Operację taką wykonuje się po podbudowaniu konstrukcji wsporczej, pod którą ustawia się dźwigniki. Jednocześnie z wykonywaniem torowisk wykonuje się zazwyczaj nowe fundamenty. W przypadku torowisk betonowych wkomponowuje się zazwyczaj torowiska w konstrukcję nowych fundamentów.Montaż urządzeń i posadowienie budynku na urządzeniach tocznych Posuwnice montuje się zazwyczaj na zewnątrz budynku na wykonanych już odcinkach torowisk. Scala się tam pojedyncze belki posuwnic w zespoły. W kierunku poprzecznym belki łączy się na śruby przewleczone przez rurki dystansowe i przewiązki z płaskowników na górnych półkach. Przepony pionowe przyspawa się zazwyczaj do posuwnic po wprowadzeniu ich pod konstrukcję wsporczą i wbiciu klinów pomiędzy posuwnice i belki poprzeczne. Końce posuwnic podgina się zazwyczaj ku górze, aby walki mogły łatwiej wchodzić pod posuwnice. Po scaleniu posuwnic wtacza się je na wałkach pod budynek i przystępuje do regulacji wałków, ustawiając je prostopadle do osi toru w równych od siebie odległościach, W celu utrzymania tej odległości w czasie przesuwania i uniknięcia zbiegania się wałków końce ich łączy się niekiedy ogniwami dystansowymi. [hasła pokrewne: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych, domy z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi wewnętrzne ciśnienie w sieci wodociągowej dom z prefabrykatów betonowych domy z prefabrykatów betonowych