Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Nierównomierne osiadanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy prowadzeniu robót należy mieć na uwadze to, że podczas wykonywania poszczególnych faz robót może nastąpić nierównomierne osiadanie gruntu pod różnymi częściami fundamentów i torowisk, które może spowodować niebezpieczne odkształcenia w budynku. Dodatkowe osiadanie gruntu występuje zazwyczaj podczas następujących faz robót: a) w czasie wykonywania w murach fundamentowych otworów do przepuszczenia konstrukcji wsporczych i torowisk, b) podczas podcinania murów fundamentowych przy posadowieniu budynku na urządzeniach tocznych, c) w czasie przesuwania budynku, d) przy posadowieniu budynku na nowych fundamentach. Należy dążyć do tego, aby różnice w osiadaniu gruntu pod poszczególnymi częściami fundamentów i torowisk były jak najmniejsze i nie Wywoływały w konstrukcji budynku naprężeń przekraczających wytrzymałość materiałów przy najmniejszym współczynniku pewności. Kolejność wykonywania poszczególnych robót powinna być taka, aby zapewnione było całkowite bezpieczeństwo konstrukcji. Przy przebijaniu otworów w fundamentach budynku powstają w murze w obrębie otworu zwiększone naprężenia oraz dodatkowe naciski na grunt w sąsiedztwie przebitego otworu. Jeżeli naprężenia te przekroczą dopuszczalne, wówczas wykonuje się konstrukcje odciążające, przenoszące część obciążenia na sąsiednie lub zastępcze fundamenty; nie zabezpieczają one jednak w pełni podpartej na nich konstrukcji przed osiadaniem, gdyż zanim zaczną przekazywać obciążenie na grunt, muszą przedtem osiąść pozostałe części fundamentów. Wykonanie konstrukcji wsporczej Przy wykonaniu konstrukcji wsporczej wbudowuje się najpierwbelki obrzeżne, a następnie poprzecznice. Pyzy stalowych konstrukcjach wsporczych prace te sprowadzają się do zmontowania gotowych elementów, a przy konstrukcjach żelbetowych zachodzi potrzeba wykonania ich na miejscu w trudnych warunkach. Wbudowywanie konstrukcji wsporczych wymaga wykonania w murach fundamentów szeregu otworów osłabiających konstrukcję budynku. Roboty te powinny być prowadzone w takiej kolejności, aby nie przekroczyć dopuszczalnych naprężeń w murze i nacisków na grunt. W razie potrzeby stosuje się konstrukcje odciążające i fundamenty zastępcze, [przypisy: bricoman wilanów, olx słupca, współczynniki przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów olx słupca współczynniki przenikania ciepła