Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Schemat konstrukcji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Krzywoliniową wstęgę rozbiegu oparto na 3 podporach. Dolną podporę stanowią 2 prefabrykowane ażurowe słupy o wysokości 10,0 m, związane u góry ryglem. Podporę środkową wykonano w formie wyniosłego luku parabolicznego o wysokości 14 m i długości 10 m. Luk ten składa się z 2 symetrycznych prefabrykowanych polówek, łączonych przez spawanie i zalanie betonem zarówno w fundamentach, jak i w punkcie najwyższym. Luk posiada przekrój ażurowy, o wymiarach jak slupy dolne, dla umożliwienia wykorzystania tych samych form. Najwyższą podporę (wysokość 33,62 m) stanowi wieża prefabrykowana. Składa się ona z 4 slupów o przekroju 40 X 40 cm, ustawionych na kwadracie o boku 3,50 m. Na slupach zawieszono dwubiegową klatkę schodową. Miejsce miedzy biegami przewidziano dla dźwigu osobowego. Pod względem statycznym, wieża składa się z 2 par piętrowych prostokątnych ram w kierunku poprzecznym do osi podłużne rozbiegu oraz z 2 par ram o skośnych na przemian ryglach wzdłuż rozbiegu. Ramy obliczono metodą Crossa. Glówną część 7 kondygnacji wieży wykonano z 2 typowych elementów prefabrykowanych: ram w kształcie litery H, rygla skośnego, stanowiącego równocześnie schody oraz zaopatrzonego we wsporniki dla podparcia trzeciego elementu płyt spocznikowych. Uzbrojenie slupów ramy stanowią 4 kątowniki 70X70X9 mm, które wykorzystano do łączenia slupów za pomocą spawania. Łączenie elementów składowych wieży sprowadzono do 2 typowych węzlów do łączenia ram w połowie wysokości każdej kondygnacji, a więc w miejscach, gdzie nie występują duże momenty zginające, oraz do łączenia skośnych rygli schodów z ramami na wysokości płyt spocznikowych. Oba te połączenia pomyślano jako stalowe spawane, później obetonowane dla ochrony przed korozją. Połączenia takie zapewniały natychmiastową sztywność konstrukcji w czasie montażu. Konstrukcja samej wstęgi rozbiegu składa się z prefabrykowanych dźwiga rów kablobetonowych i płyt panwiowych. W dolnej części wstęga posiada zmienną szerokość 5,10+3,50 m, oraz w górnej stałą wynoszącą 3,50 m w osiach dźwigarów. Część dolną rozbiegu wykonano z 2 dźwigarów zakrzywionych po luku, zgodnie z profilem skoczni, opierających się wspornikowo na slupach dolnych i luku parabolicznym, oraz z płyt panwiowych o zmiennej długości. Każdy dźwigar składa się z 4 segmentów składowych, prefabrykowanych w fabryce, przy czym wszystkie dźwigary posiadają stały przekrój dwuteowy. Nad podporami, w miejscach połączeń i na końcach, przekrój usztywniono przeponami sprowadzając go do prostokątnego. Zbrojenie dźwigarów stanowi 7+9 kabli sprężających z wiązek drutów po 12 C/J 5 mm, o wytrzymałości 165 kG/mm2, Wszystkie prefabrykaty żelbetowe przewidziano z betonu marki 300, prócz segmentów belek kablobetonowych, gdzie zastosowano beton marki 400, Ciężar poszczególnych segmentów składowych mieści się w granicach 1,0+ +3,0 T; ciężar całych dźwigarów 8,0 i 10,0 T. Dla schodów, płyt spocznikowych i poziomów startowych przyjęto obciążenie użytkowe 500 kG/m2, jak dla tarasów i obciążenia tłumem, Dla wstęgi rozbiegu, która w czasie zimy będzie polewana wodą, przewidziano możliwość obciążenia warstwą zlodowaciałego śniegu o grubości 30 cm i ciężarze objętościowym 800 kG/m2, a więc 240 kG/m2 oraz deptaczami 80 kG/m, Podstawowe obciążenie wiatrem przyjęto średnio dla calej wysokości 80 kG/m2 uwzględniając zarówno parcie (k = 1,0) jak ssanie (k = 0,50). Obciążenie wiatrem wzdłuż rozbiegu (w obu kierunkach) przekazano na slupy dolne i wieże, traktując je jako wspornikowe, a luk środkowy jako podporę wahadłową. Obciążenie wiatrem z boków przekazano na wszystkie 3 podpory. Ze względu na wspornikowe podparcie dźwigarów kablobetonowych, udział slupów dolnych w przenoszeniu tego obciążenia jest znikomo mały, Znaczne obciążenie przejmuje podpora środkowa, szeroko rozstawiona w formie luku parabolicznego. W większości ciężar prefabrykatów nie przekraczał 4,0 T, jedynie luki paraboliczne i rygle wieńczące miały ciężar zbliżony do 6,0 T. Przy budowie skoczni zastosowano po raz pierwszy w Polsce dźwigary kablobetonowe składane z segmentów oraz dźwigary zakrzywione. [więcej w: bricoman wilanow, castorama kabiny prysznicowe, minerały skałotwórcze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kabiny prysznicowe kotłownia gazowa wymagania minerały skałotwórcze