Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Różnice barw

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Materiał nie nadający się dla danej budowy może nadać się do innej. Po obrobieniu , a zwłaszcza po zmontowaniu elementów kamiennych selekcja jest trudniejsza i kosztowniejsza. Inny charakter mają zachodzące w złożach kamienia naturalnego różnice barw. Występują one najwyraźniej w skałach osadowych, piaskowcach i wapieniach oraz z w niektórych skalach zmetamorfizowanych, np . marmurach. Przyczyną zmian mogą być różnice w barwie samych osadów, jak również penetracja w skale wód gruntowych i źródlanych , zawierających rozpuszczone sole i tlenki metali. Niewielkie ilości tych związków w składzie skały mogą nie wywierać żadnego wpływu na cechy tektoniczne , natomiast mogą spowodować znaczne różnice w barwie kamienia. Znane są wypadki, kiedy skała. na przestrzeni kilku czy kilkunastu metrów, zmieniają barwę na żółta, przechodząc. całą gamę odcieni. Gdyby zostały przeprowadzone analizy chemiczne próbek tej samej skały, różnych w barwie, mogłoby okazać się że skała bar- wy szarej nie zawiera np. tlenków żelaza, a skała żółta zawiera ich ułamek procentu. Na cechy techniczne nie będzie to wywierało najmniejszego wpływu, natomiast zabarwienie wyraźnie różne, mniej lub więcej. Intensywne obejmujące całe partie złoża lub przejawiające się w postaci pasów innej barwy czy smug w Innym od cieniu, Zjawisko użylenia spotyka się w materiałach krajowych. prawie wyłącznie w wapieniach zbitych i krystalicznych marmurach. Stanowi ono jedną z cech Charakterystycznych dla tych gatunków kamienia. Można więc spotkać się z różnicami w barwie skały, obejmującymi pewne partie złoża przechodzącymi w postaci pasów lub smug przez całe złoża lub jego części, z użyleniem różnym w barwie lub gęstości, przy czym różnice te mogą występować zarówno oddzielnie, jak i łącznie w różnych kombinacjach. [hasła pokrewne: wiata garażowa przyścienna, wiata garażowa przyścienna aluminiowe, blacha na rąbek ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf blacha na rąbek wiata garażowa przyścienna