Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Cechy przyrodzone kamienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Cechy przyrodzone kamienia decydują o jego przydatności do rozmaitych celów. Granat jest doskonałym materiałem na filary i przyczółki mostowe, na konstrukcje nadbrzeży, falochrony i mola w budowlach portowych. Granit doskonale pracuje W wodzie, wytrzymuje uderzenia fal i napór kry lodowej. W tych przypadkach stosowanie konstrukcji granitowych lub licówki z ciosów jest celowe, bowiem cechy przyrodzone tego gatunku kamienia. są w pełni wykorzystane. Natomiast na pewno nie jest zalecana budowa domku mieszkalnego z ciosów granitowych. Chociaż domek taki będzie niewątpliwie bardzo trwały, jednak warunki mieszkaniowe będą przypominały raczej Zimne i wilgotne groty skalne człowieka pierwotnego. Tak więc nie zawsze kamień o najwyższych cechach wytrzymałościowych będzie właściwym materiałem na właściwym miejscu, a od popełniania pomyłek może uchronić dokładna znajomość jego własności. Można obecnie sformułować pierwszą zasadę technologii kamienia: kamień jest tworzywem naturalnym, należy go zatem dobierać, a nie naginać do istniejących potrzeb i celów. Próby usiłowania użycia go wbrew własnościom naturalnym są błędem , który musi się skończyć niepowodzeniem. Błędy tego rodzaju po- pełnia się najczęściej szukając efektów plastycznych w sposób sztuczny i niezgodny z naturą kamienia, zamiast uzyskiwania ich w sposób naturalny drogą wydobycia, podkreślenia i wykorzystania naturalnych cech tego szlachetnego materiału. Dwa materiały w ich naturalnej postaci: drewno i kamień.Nie ma znacznych różnic między tymi materiałami, cecha naturalności wyodrębnia je wyraźnie spośród innych. Jeżeli właściwości cegły można regulować, zmieniając proporcje składników surowca lub sposób wypalania., żądaną wytrzymałość betonu można uzyskiwać przez zmianę składników lub ich proporcji., a nawet wytwarzać nowe materiały o właściwościach dostosowanych do określonych potrzeb i wymagań, to zarówno drewno jak i kamień należy brać takimi, jakimi są. [przypisy: wiata garażowa przyścienna, wiata garażowa przyścienna aluminiowe, blacha na rąbek ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf blacha na rąbek wiata garażowa przyścienna