Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Powierzchnie czołowe wałków

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Powierzchnie czołowe wałków powinny być zaopatrzone w czopy do założenia ogniw. Odchyłki od przyjętej średnicy wałków nie powinny przekraczać jednego milimetra. Po ustawieniu posuwnic i wyregulowaniu położenia wałków przystępuje się do wbijania klinów pomiędzy posuwnice i poprzecznice. Ma to na celu przeniesienie ciężaru budynku na urządzenia toczne. Kliny podbija się jednocześnie na całym odcinku, dopóki belki poprzeczne nie wygną się do góry o wartość odpowiadającą ugięciu ich od przypadającego na nie ciężaru budynku. Zamiast wbijania klinów można nadać belkom poprzecznym ugięcie obliczeniowe za pomocą dźwigników i wypełnić klinami szpary pomiędzy nimi a posuwnicami. Przy ustawieniu urządzeń do przesuwania kotwi się odpowiednio w gruncie wciągarki i zblocza wielokrążków i przyłącza się wielokrążki do posuwnic lub umocowuje się na szynach kozły oporowe i ustawia dźwigniki. Przyłączenie wielokrążków do posuwnic może być wykonane za pomocą uchwytu. Do przerzutu do przodu zwalniających się wałków podwiesza się pod budynkiem specjalne wózki poruszające się wzdłuż torowisk. Po ustawieniu urządzeń i podklinowaniu poprzecznic przystępuje się do odcinania budynku od fundamentów. Podcinanie Ścian budynku trzeba prowadzić w taki sposób, aby obciążenie na torowiska było przekazywane stopniowo i równomiernie i aby nie spowodowało ono szkodliwych naprężeń W konstrukcji budynku. W tym celu podcinanie ścian wykonuje się symetrycznie odcinkami, poczynając od środka każdej ściany. Rozpoczyna się je od środkowych ścian budynku i prowadzi się symetrycznie w obu kierunkach. Przy podcinaniu ścian pomiędzy poprzecznicami stosuje się tę samą zasadę — od środka na boki. Przy takiej kolejności podcinania ścian osiadają najpierw środkowe części ścian i budynku, wywołując naprężenia ściskające w górnych częściach muru, a rozciągające w dolnych. Taki rozkład naprężeń nie powoduje szkodliwych odkształceń w budynku, gdyż naprężenia rozciągające przenoszą belki obrzeżnic, [patrz też: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych, domy z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi wewnętrzne ciśnienie w sieci wodociągowej dom z prefabrykatów betonowych domy z prefabrykatów betonowych