Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Wydobycie kamienia w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wydobycie kamienia w Polsce wynosiło w roku 1956 około 45.000.600 ton. Jest to ilość bardzo duża, jeżeli uprzytomnimy sobie, że w tym samym czasie wydobycie węgla stanowiące podstawę naszego eksportu, wynosiło około 95.000.000 ton. Zapotrzebowanie kamienia naturalnego dla celów budowlanych wynosiło w blokach i płytach zaledwie 0,2% ogólnej masy wydobytego kamienia, a łącznie z kamieniem łamanym i łupanym około 3%. Główne masy kamienia naturalnego zużywane są dla potrzeb komunikacyjnych w postaci kostki brukowej tłucznia i grysów. Zużycie to wyniosło w 1956 r. 82% ogolnej masy wydobycia;, pozostałe 15 zużywał przemysł jako surowce podstawowe przy produkcji wapna, gipsu, karbidu itd. oraz jako materiały pomocnicze przy proc1ukc j i szkła, rafinacji cukru i w hutnictwie. Inaczej przedstawia się sprawa, jeżeli chodzi o udział w wartości przerobu, który dla komunikacji wynosił 65%, dla przemysłu 10%, a dla budownictwa 25%. Z porównania 25% udziału w wartości z 3% udziałem w masie wy- dobytego kamienia wynika, że wartość 1 tony kamienia zużytego dla cef6w budowlanych jest przeszło dziesięciokrotnie większa od wartości 1 tony użytej dla celów komunikacyjnych i przemysłowych. Stosunek ten nie jest prawidłowy. 1l ostatnich latach przed II wojną światową wynosił on 1:7, a nawet 1:6. stąd wniosek, że obecne ceny kamienia budowlanego są niewątpliwie zawyżone i powinny ulec zmniejszeniu co najmniej o 30 drogą właściwej organizacji pracy w fazach projektowania, wydobycia, obróbki i montaż u kamienia. Stanowiąc drobną część wydobycia, wartość kamienia budowlanego jest pozycją poważną , przekraczającą rocznie 200 milion6w złotych. Porównując tę cyfrę z podanymi wyżej możliwościami oszczędnościowymi. okazuje się jak wiele w tej dziedzinie jest do zrobienia, choćby tylko dla osiągnięcia wskaźników przedwojennych, a przecież i to nie powinno być zadowalające. [podobne: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych, domy z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi wewnętrzne ciśnienie w sieci wodociągowej dom z prefabrykatów betonowych domy z prefabrykatów betonowych