Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

WYMIANA CIEPLA W BUDYNKACH INWENTARSKICH

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

WYMIANA CIEPŁA W BUDYNKACH INWENTARSKICH 3.1. MODELE CIEPLNE OBIEKTÓW INWENTARSKICH 3.1.1. Udziały zysków i strat ciepła w cieple całkowitym budynku inwentarskiego Każda analiza zjawisk fizycznych wymaga stworzenia modelu tych zjawisk i polega na sformułowaniu związków matematycznych oraz empirycznych zachodzących miedzy właściwościami danego modelu a przedmiotowymi zjawiskami fizycznymi. Korzystanie z modeli wymaga zastosowania uproszczeń, które zmierzają do wyeksponowania najważniejszych elementów, często z koniecznością pominięcia mniej istotnych szczegółów. Przyjęty model wymiarowania termicznego dla budynków inwentarskich jest stosunkowo prosty. Zakłada on, analogicznie jak modele dla budownictwa ogólnego lub przemysłowego, ustalony proces wymiany ciepła. Wszystkie bilanse ciepła dla pomieszczeń, inwentarskich, oparte na tym modelu, składają się z czterech podstawowych elementów: Q k Q, Q i Qb. Poznanie związków rządzących wymianą ciep a w pomieszczeniach inwentarskich pomaga w leczeniu zmian, jakie zachodzą w strukturze tego procesu, Jedną z analiz gospodarki ciepłem w obiekcie można prowadzić pod kątem wielkości poszczególnych składowych bilansu ciepła. Wówczas obliczeń dokonuje się na podstawie następującej zależności: gdzie: za Qx – można podstawić Qb Qw Qzysk i Qz za Ux – można podstawić Ub Uw Uzysk i Uz przy czym: Qb – strata ciepła budynku inwentarskiego, Qw – strata ciepła na wentylację, Q k – ciepło emitowane przez zwierzęta, Qz – ciepło dostarczone z instalacji ogrzewczej. [przypisy: dom z prefabrykatów betonowych, projekt altany ogrodowej pdf, bricoman wilanow ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom z prefabrykatów betonowych kotłownia gazowa wymagania projekt altany ogrodowej pdf