Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Wysokość podcięcia murów fundamentowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wysokość podcięcia murów fundamentowych powinna być taka, aby budynek mógł łatwo zejść z fundamentów. Wynosi ona zazwyczaj ok. 50 cm. Ustawienie budynku na urządzeniach tocznych wykonuje się również za pomocą dźwigników. Po odcięciu budynku od fundamentów podnosi się go do góry i ustawia na klatkach, a następnie opuszcza się go na posuwnice po wykonaniu torowisk i założeniu urządzeń tocznych. Przesuniecie budynku i posadowienie na nowych fundamentach Ruch budynku podczas przesuwania powinien odbywać się równomiernie. Wszelkiego rodzaju chwilowe przyspieszenia posuwu są szkodliwe. Przy zastosowaniu wciągarek do przesuwania należy przestrzegać, aby nawijanie lin na wciągarki odbywało się z szybkością równą szybkości przesuwu budynku. W celu zapewnienia równomiernej pracy urządzeń posuwających centralizuje się ich napędzanie, a przy indywidualnych napędach synchronizuje się szybkość ich napędzania. Kontrolę równomierności pracy przyrządów przeprowadza się za pomocą bezpośrednich pomiarów długości nawijanych na wyciągarki odcinków lin lub przez pomiar skoku tłoka w dźwignikach, Przy ruchu po krzywej, nadawanym przez dźwigniki, powinny one być napędzane z różną szybkością na poszczególnych torowiskach w zależności od miejsca położenia toru i jego krzywizny lub powinny być tam zastosowane dźwigniki różnego typu. Kierunek ruchu podczas przesuwania nadają wałki, a nie siły działające na budynek. Przemieszczenia budynku na boki, wskutek mimośrodowego przyłożenia sił popychających lub ciągnących, są znikome wskutek dużej różnicy współczynników tarcia przy toczeniu się i ślizganiu. Pozwala to w mniej dokładny sposób rozmieszczać przyrządy przesuwające budynek bez uwzględnienia miejscowych przeciążeń torowisk. Podczas przesuwania budynku należy prowadzić stałą obserwację urządzeń tocznych i torowisk oraz kontrolę położenia budynku. Sprawdza się wtedy położenie wałków, ich rozstaw i obciążenie oraz sposób toczenia się po torze i osiadanie torowisk. Sprawdza sie również osiowość przesuwania i położenia budynku w płaszczyźnie poziomej i pionowej. [podobne: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych, domy z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi wewnętrzne ciśnienie w sieci wodociągowej dom z prefabrykatów betonowych domy z prefabrykatów betonowych