Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Cieplo a mikroklimat w budynku

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Okazuje się jednak, że kiedy produkcja ciepła w ciągu godziny lub doby przeliczy się na jednostkę masy ciała (np. kilogram), wówczas sytuacja jest odwrotna, to znaczy mniejsze zwierzęta produkują na kilogram masy ciała więcej ciepła niż duże. Szczegółowa analiza matematyczna wykazała, że produkcja ciepła dorosłych zwierząt (w warunkach podstawowych) nie zmienia się proporcjonalnie do masy ciała, lecz do 3/4 (0,75) (w potędze) tej masy wyrażonej w kilogramach. Zatem masa ciała w kg podniesiona do potęgi 3/4 stanowi metaboliczną jednostkę rozmiarów ciała lub, jak niektórzy nazywają, mas metaboliczną. Produkcja ciepła w warunkach podstawowych przeliczona na tę jednostkę jest mniej więcej jednakowa zarówno u małych, jak dużych zwierząt i wynosi średnio: 3,5 W/kg O,75. Znając średnią wartość produkcji ciepła dorosłych zwierząt w warunkach podstawowych, można łatwo oszacować jaka jest ona w warunkach innych niż podstawowe. Na przykła d wiadomo, że bytowa produkcja ciepła jest o około 40 wyższa od podstawowej. Produkcja ciepła wysokomlecznych krów jest blisko dwukrotnie wyższa od podstawowej dla krów nie laktujących. Te oszacowane wielkości produkcji ciepła zgadzają się z wynikami oznaczeń uzyskanymi we właściwie przeprowadzonych eksperymentach. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju szacowanie produkcji ciepła jest zawodne, gdy chodzi o zwierzęta młodociane. Nieliczne prace, w których oznaczano produkcję ciepła zwierząt od ich urodzenia do dojrzałości, wskazują, że : zmiany tej produkcji nie zachodzą proporcjonalnie do 0,75 potęgi masy ciała. Bezpośrednio po urodzeniu poziom produkcji ciepła, oznaczanej w warunkach podstawowych, jest zbliżony do stwierdzonego u dorosłych osobników, lecz następnie wzrasta, po czym znów obniża się. Najwyższe zaobserwowane w cyklu życiowym tempo produkcji ciepła u prosiąt, cieląt i kurcząt było blisko dwukrotnie wyższe od średnie go międzygatunkowego. [przypisy: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, bricoman wilanow ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi wewnętrzne ciśnienie w sieci wodociągowej kotłownia gazowa wymagania