Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Granit strzegomski

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Granit strzegomski występuje w dwóch postaciach, jako granit biotytowy granit dwumikowy, który oprócz biotytu zawiera jeszcze muskowit. Ta ostatnia odmiana wietrzeje stosunkowo szybko i wykazuje pewne cechy łupkowatości, jest więc dla celów budowlanych nieprzydatna. Granit strzegomski biotyt owy występuje w szeregu kamieniołomów położonych w rejonie Strzegom-Sobótka. Eksploatacja prowadzona jest w trzech kamieniołomach położonych na przedmieściu Strzegomia-Graby i daje doskonały technicznie materiał dla celów archi- tektonicznych, budowlanych i rzeźbiarskich. Granit strzegomski jest barwy jasno-szarej, o strukturze , średnioziarnistej, rzadziej gruboziarnistej. Ciężar objętościowy (tzn. ciężar 1 cm3 skały wraz z wszelkimi. zawartymi w jego masie próżniami), wynosi 2,62, nasiąkliwość 0,2 do 0,3% wagowo, wytrzymałość na ściskanie 1200-1270, a czasem i do 2200 kG/cm2, wytrzymałość na zamrażanie bez zastrzeżeń. Wiek granitu strzegomskiego leży również na pograniczu Permu i Kar- bonu. Skała wykazuje dobrą oddzielność w trzech kierunkach przestrzennych przy dużych odstępach , co umożliwia uzyskiwanie dużych bloków. Wymiary standardowe wynoszą do 1,8 m3, tj. około> ton i są ograniczone nośnością podnośników. W wyjątkowych przypadkach i dla celów specjalnych można wydobywać bloki znacznie większe jak np. blok na kolumnę Króla Zygmunta III w Warszawie o wymiarach 9t x 1,20 x 1,20 m i o wadze około 35 ton. Wyraźna i ,dobra oddzielność granitu strzegomskiego pozwala na wyrób płyt przez klinowanie tj. rozszczepianie bloków na płyty przy pomocy zabijanych wzdłuż linii rozszczepiania stalowych klinów. Jest to jeden z na j tańszych sposobów uzyskiwania płyt przy czym otrzymuje się jednocześnie piękn i na tura Lną fakturę łupaną. [hasła pokrewne: montaż parapetów zewnętrznych, badanie wody ze studni, ogrody zimowe cena, projekt altany ogrodowej pdf ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie wody ze studni montaż parapetów zewnętrznych ogrody zimowe cena projekt altany ogrodowej pdf