Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Katalog i metryki kamieniołomów

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Katalog i metryki kamieniołomów zawierają dane o strukturze i uziarnieniu. Ponieważ, jak powiedziano wyżej, podział strukturalny jest umowny, należy od dostawcy żądać próbek wzorcowych i wg nich kontrolować jednorodność dostarczanego materiału. Dalszym skutkiem naturalnego pochodzenia kamienia jest ograniczenie wielkości i wymiarów elementów kamiennych wtrąceń warstewek ilastych. W skałach osadowych oddzielność naturalna przebiega równolegle do warstw osadowych i nazywa się oddzielnością płytową. W skałach magmowych spotyka się wielokierunkowość oddzielności, która pozwala na stosunkowo łatwe uzyskiwanie nie tylko płyt, ale i bloczków. Tego rodzaju oddzielność naturalna stanowi du- że ułatwienie przy produkcji kostki kamiennej dla celów drogowych. Oddzielność płytowa pozwala na łatwe i proste dzielenie bloków na płyty przy pomocy klinowania. Jest to w naszych warunkach najtańszy sposób uzyskiwania płyt, przy czym uzyskuje się jednocześnie naturalną fakturę powierzchni płyty zwaną fakturą łupaną. Umiejętne wyzyskiwanie naturalnej oddzielności może znacznie przyczynić się do obniżenia kosztów budowy, bowiem cały cykl produkcyjny można przeprowadzić na miejscu w kamieniołomie lub bezpośrednio na budowie, zwykłymi narzędziami kamieniarskimi. Faktura łupana należy do najbardziej charakterystycznych dla kamienia naturalnego. Dokonany został przegląd głównych cech kamienia naturalne go , wyróżniających go spośród innych tworzyw budowlanych. Wynikają stąd pewne wskazania dotyczące stosowania kamienia w budownictwie, które można sformułować jak następuje: 1/ wykorzystywać w miarę możności złoża najbliżej miejsca projektowanej budowli położne i zwracać szczególną uwagę na właściwe i wszechstronne wykorzystanie miejscowych materiałów kamiennych, 2/ dobierać gatunek kamienia w zależności od potrzeb budowy zgodnie z jego cechami technicznymi, charakteryzującymi jego własność i technologiczne, 3/ stosować wielkość elementów kamiennych w zależnośc i od możliwośc i eksploatacyjnych złoża, 4/ nie stawiać przesadnych żądań jednolitośc i barwy i użylenia. Stosując Się do tych wskazań można mieć pewność, że nie postępuje się błędnie. Żeby zdobyć pewność, że postępuje się dobrze, należy zdobyć pewną ilość wiadomości podstawowych, a przede wszystkim zapoznać się z tym co nazywane jest potocznie naturalnym kamieniem budowlanym. [podobne: bricoman wilanów, olx słupca, współczynniki przenikania ciepła]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów olx słupca współczynniki przenikania ciepła