Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Wykonanie torowisk i nowych fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W czasie wykonywania robót ziemnych pod torowiska i nowe fundamenty wybiera się wszystkie napotkane gniazda słabego gruntu i stare wysypiska i zapełnia doły po nich piaskiem, tłuczniem lub chudym betonem. Wzmacnia się również słabe lub znajdujące się w złym stanie budowle podziemne leżące na trasie przesuwania. W celu zmniejszenia osiadania gruntu pod torowiskami dolne części wykopu wybiera się ręcznie, aby nie naruszyć struktury gruntu. Dno wykopu pod torowiska zabezpiecza się wtedy warstwą chudego betonu przed uszkodzeniami mechanicznymi i rozmyciem przez wody opadowe. Podtorze tłuczniowe układa się warstwami i dobrze się ubija. Przy większej grubości podtorza daje się co 0,5 m warstwę rozdzielczą z chudego betonu. W celu zmniejszenia osiadania podtorza wałuje się go walcem drogowym i zalewa rzadką zaprawą cementową. Powierzchnię pod podkładami przykrywa się gładzią cementową lub asfaltem. Podtorze betonowe wykonuje się zazwyczaj na warstwie chudego betonu. Płyty torowiskowe zaopatruje sie w śruby kotwiczne do umocowania szyn, a niekiedy wykonuje się na ich powierzchniach wnęki do ułożenia podkładów. Grunt pomiędzy poszczególnymi pasami torowisk przykrywa się zazwyczaj warstwą chudego betonu w celu lepszego odwodnienia torowisk i zabezpieczenia płyt przed podmyciem przez wody opadowe. Odprowadzenie wody z powierzchni płyt wykonuje się przez nadanie im odpowiednich spadków. Podkłady układa się na podłożu na zaprawie cementowej. Po stwardnieniu zaprawy przystępuje się do ułożenia szyn. Układa się je na podkładach przytwierdza do płyty za pomocą śrub kotwicznych, a przy podtorzu tłuczniowym przykręca się je lub przybija do podkładów. Szyny łączy się ze sobą na lubki. Układanie szyn rozpoczyna się zazwyczaj od torowisk położonych pod przesuwanym budynkiem. Zazwyczaj podkłady i tory układa się z dokładnością I mm. [hasła pokrewne: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych, domy z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi wewnętrzne ciśnienie w sieci wodociągowej dom z prefabrykatów betonowych domy z prefabrykatów betonowych