Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Liczbowe dane porowatosci

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Liczbowe dane porowatości i nasiąkliwości nie są wystarczające dla ostatecznej oceny odporności skały na zamarzanie. Skała nawet bardzo porowata i nasiąkliwa może być odporna na zamarzanie, jeżeli jej liczne pory są tak ułożone i połączone Że umożliwiają swobodne rozszerzenie się wody przy zamarzaniu. Przykładem skały o powyższych wartościach będzie porowaty waptrawertyn z Działoszyna lub włoski, bardzo porowaty trawertyn użyty ja ko okładzina gmachu kina: Palladium w Warszawie. Pełne określenie odporności skały na zamarzanie wymagać będzie dodatkowych badań, zwanych próbą odporności na zamarzanie. Przeprowadza się ją w ten sposób, że badaną próbkę po jej nasyceniu wodą zamraża się w szafie chłodniczej do temperatury -20°C, a po czterech godzinach zamrażania umieszcza się ją na cztery godziny w wodzie o temperaturze +180C. Badanie obejmuje 25 takich cykli, przy czym notuje się wszelkie zachodzące w prób- ce zmiany. Wytrzymałość na zamarzanie próbki, która przeszła badanie bez uszkodzeń, określa się jako zupełną. Wytrzymałość na ściskanie polega na określeniu siły, która zgniata lub odkształca próbkę. Badanie przeprowadza się w specjalnych prasach na próbkach o kształcie kostki sześciennej i długości krawędzi 4, 5 lub 6 cm. Dla skał o małej porowatośc i i dużej zwartości, jak granity, sjenity, gabra, andezyty lub bazalty, wystarczające jest przeprowadzenie prób na ściskanie w stanie suchym. Skały wyraźnie porowate wymagają przeprowadzenia dodatkowych prób na ściskanie w stanie nasyconym wodą i po zamarzaniu, dla sprawdzenia, czy nie nastąpiły wewnętrzne rozluźnienia spoistości. Przeciętna wytrzymałość zwykłej cegły ceramicznej wynosi od 00 do 150 kG/cm2., [więcej w: bricoman wilanów, olx słupca, współczynniki przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów olx słupca współczynniki przenikania ciepła