Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Własności chemiczne i fizyczne skał

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Podane przy poszczególnych minerałach wartości liczbowe określające twardość, są ustalone na podstawie skali Mohsa, która szeregu je według ich rosnącej twardości: l – talk, 2 – só1 kamienną, 3 – kalcyt, 4 – fluoryt, 5 – kalcyt, 6 – skaleń, 7 – kwarc 8 – topaz 9 – ko rund i 10 – diament. Minerały, które tutaj wymieniliśmy są charakterystycznymi i głównymi składnikami skał, a ich wlasności chemiczne i fizyczne wywierają znaczny wpływ na cechy techniczne samej skały. Drugim czynnikiem wywierającym nie mniejszy, niż skład mineralny na techniczne własności skał jest sposób i warunki ich powstawania. Na w skorupie ziemskiej, czyli tzw geneza skał. Jest to zagadnienie bardzo obszerne i- skomplikowane, stanowiące przedmiot badań kilku osobnych gałęzi nauk, Rozpatrzymy tylko te procesy genezy, w rezultacie których pow- stały skały przydatne do celów budowlanych. Skały magmowe powstały, jak już zostało wspomniane , wskutek zastygania płynnej magmy. Sam proces zastygania może jednak odbywać się w różnych warunkach, które z magmy o tym samym składzie chemicznym, można otrzymać w rezultacie różne gatunki skał. Jeżeli płynna magma zostanie wypchniętą ze strefy płynności do strefy, gdzie może zastyga ć powoli, następuje wówczas proces wydzielania się składników mineralnych w postaci kryształów. Kryształy te będą wyraźnie widoczne ,w skale, choć nie będą posiadały prawidłowej i charakterystycznej dla kryształów formy, bowiem na swobodne ich formowanie się nie pozwolą kryształy sąsiednie. Skały utworzone w tych wa runkach nazywane są skałami głębinowymi. Najpospolitszym przykładem skały głębinowej o strukturze ziarnistej jest granit, ska Ła od- grywająca wielką rolę w budownictwie. [przypisy: bricoman wilanow, castorama kabiny prysznicowe, minerały skałotwórcze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kabiny prysznicowe kotłownia gazowa wymagania minerały skałotwórcze