Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Podstawowym bledem popelnianym w poprzednich latach przez projektantów mikroklimatu pomieszczen dla zwierzat inwentarskich bylo przyjmowanie danych o emisji ciepla i pary

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Podstawowym błędem popełnianym w poprzednich latach przez projektantów mikroklimatu pomieszczeń dla zwierząt inwentarskich, którzy w dobrej wierze pragnęli unowocześnić dotychczasowe wymiarowanie termiczne, było przyjmowanie danych o emisji ciepła i pary wodnej na podstawie niepełnego lub niepewnego źródła informacji. Istotnym zagadnieniem dla poprawnego przyjmowania wielkości emisji ciepła i pary wodnej na podstawie literatury polskiej i zagranicznej jest ustalenie, dla jakich ras zwierząt i warunków termicznych, bytowych oraz masowych określone zostały dane wartości. Zdaniem krajowych fizjologów do projektowania mikroklimatu budynków inwentarskich należy przyjmować emisję ciepła wahającą się w granicach od spoczynkowej do produkcyjnej. Opinia Instytutu Zootechniki, podzielana przez często ośrodków akademickich, sprowadzała się do stwierdzenia, że w kraju nie są prowadzone badania z tego zakresu, dlatego wyniki o emisji ciepła wilgoci od zwier ząt należy przyjąć analogicznie jak np. w NRD, Danii czy Szwecji, ze względu na pewne podobieństwo w typie hodowanych ras. Tak też uczyniono, czerpiąc dane z NRD. Przedstawiono je na wykresach ukazujących uzależnienie emisji ciepła i wilgoci od wartości temperatury i masy danego zwierzęcia. Przykładowo przedstawiono cześć tych danych, dotyczących tylko trzody chlewnej. Podają one w komplecie wartości emisji ciepła całkowitego, jawnego i pary wodnej dla poszczególnych rodzajów zwierząt inwentarskich. Na ich podstawie opracowano zasady wymiarowania termicznego budynków inwentarskich obowiązujące w krajowym projektowaniu w latach siedemdziesiątych. Ustalenie założeń podstawowych do określania ciepła dysponowanego na tym sie nie zakończyło. Po kilku latach nastąpiła nowa ich korekta. Dotyczyła ona zarówno ilości ciepła i wilgoci emitowanej przez zwierzęta, jak również wielkości parametrów mikroklimatu przyjmowanych w pomieszczeniach inwentar skich. Wspomnianą modyfikacje danych przeprowadził Instytut Zootechniki na podstawie napływających informacji zagranicznych oraz przeliczeń, jak też oceny szacunkowej. [hasła pokrewne: olx słupca, badanie wody ze studni, minerały skałotwórcze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie wody ze studni minerały skałotwórcze olx słupca