Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Skład skorupy ziemskiej

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Skały składają się z minerałów, czyli powstałych w sposób naturalny składników skorupy ziemskiej o określonym składzie chemicznym i budowie wewnętrznej. Skład chemiczny każdego minerału określony jest wzorem chemicznym podającym stosunki stechiometryczne pierwiastków w skład jego wchodzących zaś budowa wewnętrzna sposób rozmieszczenia budujących je elementów strukturalnych. Samo określenie wzorem chemicznym jest niewystarczające, istnieją bowiem minerały o jednakowym składzie chemicznym, które różnią się budową wewnętrzne. Np. kwarc i chalcedon określane są tą samą formułą chemiczną 3i02, są jednak różnymi minerałami, gdyż różnią się budową wewnętrzną. mianowicie kwarc jest krzemionką grubokrystaliczną, chalcedon – drobnokrystaliczną, Większość minerałów stanowią ciała stałe (krystaliczne), część jednak należy do ciał bezpostaciowych , czyli nie posiadających uporządkowanej budowy wewnętrznej. Petrografia przyjmuje podział skał na trzy zasadnicze grupy różniące się genezą, czyli sposobem powstawania: skały magmowe, czyli ogniowe skały osadowe i skały metamorficzne, czyli przeobrażone. Skały magmowe są to skały, powstałe z płynnej magmy, która wędrując z głębi skorupy ziemskiej ku jej powierzchni przeszła w stan stały ,zastygając pod powierzchnią lub wylewając się na zewnątrz. Metryki kamieniołomów podają zwykle okresy, w których powstała dana skała. Skład skorupy ziemskiej, czyli tzw. litosfery znamy do głębokości około 20 km. Aczkolwiek najgłębsze kopalnie przekraczają zaledwie głębokości 2000 m, zaś najgłębsze wiercenia docierają do głębokości 7000 m, jednak działalnośc wulkaniczna i wypiętrzająca działalność górotwórcze, pozwoliły na zbadanie warstw znacznie głębszych. [więcej w: wiata garażowa przyścienna, wiata garażowa przyścienna aluminiowe, blacha na rąbek ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf blacha na rąbek wiata garażowa przyścienna