Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Kontrola położenia wałków

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W celu kontroli położenia wałków nanosi się z każdej strony posuw nic podziałkę odpowiadającą rozstawowi wałków i wg niej reguluje się ich położenie, domierzając osie wałków do odpowiednich punktów podziałki. Pomiarów tych dokonuje się zazwyczaj za pomocą odpowiednich szablonów. Położenie wałków wyrównywuje się przez uderzenia młotem. Podczas ruchu budynku (z szybkością ok. 6 m/h) bardzo trudno jest sprawdzić dokładnie położenie wałków i dokonać ich regulacji. Toteż poprzestaje sie tylko na regulacji większych niedokładności w położeniu wałków. Powoduje to jednak pewne przemieszczanie się budynku podczas ruchu. Jeżeli przemieszczenia te przekroczą przyjętą dla danego projektu tolerancję ze względu na wymiary nowych fundament6w lub szerokość torów, wówczas przeprowadza się wyrównanie położenia budynku. Dokonuje się tego przez zmianę położenia wałków, skręcając je w przeciwną stronę. Regulowanie położenia budynku za pomocą urządzeń pociągowych lub popychających nie jest praktykowane, gdyż wymagałoby to użycia znacznej siły. Przy ruchu po krzywej regulację wałków przeprowadza się zazwyczaj podczas przerw w ruchu, w czasie przestawiania dźwigników. Regulację położenia wałków powinno gie przeprowadzać wielką dokładnością. Położenie wałków na poszczególnych torowiskach powinno umożliwiać ruch budynku W jednym kierunku. Jeżeli tak nie jest, budynek nie może ruszyć z miejsca, a przy użyciu większej siły konstrukcja jego zaczyna pękać i może nastąpić jej rozrywanie. Po najechaniu budynku na nowe fundamenty przystępuje sie do podmurowania ścian i posadowienia budynku na nowych fundamentach. Po podmurowaniu ścian przystępuje się do wybijania klinów i posadowienia budynku. Wybijanie klinów należy prowadzić w takiej samej kolejności jak i podcinanie ścian, tzn. symetrycznie od środka długości każdego torowiska. Można również dokonać tego za pomocą uniesienia i opuszczenia budynku na dźwignikach. Po posadowieniu budynku przystępuje się do rozbiórki i konstrukcji wsporczych. Demontuje się zazwyczaj tylko belki poprzeczne, a obrzeżne pozostawia w murach jako wzmocnienie ścian. Rozbiórka konstrukcji stalowych nie nastręcza trudności, a żelbetowych jest bardzo pracochłonna, toteż najczęściej nie rozbiera się ich i pozostawia w pomieszczeniach piwnicznych budynku. [przypisy: castorama drzwi wewnętrzne, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych, domy z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama drzwi wewnętrzne ciśnienie w sieci wodociągowej dom z prefabrykatów betonowych domy z prefabrykatów betonowych