Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

Belki obrzeżne

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W celu wbudowania belek obrzeżnych wykuwa się w ścianach nośnych bruzdy z każdej strony na głębokość nie przekraczającą jednej trzeciej grubości ściany. Nie należy jednak wycinać bruzd jednocześnie z obydwu stron, aby nie osłabiać zbytnio ścian. W przypadku konstrukcji stalowej wysokość bruzdy wykonuje się większą 0 5+10 cm od wysokości belki, a głębokość 0 3+5 cm większą od szerokości belki dla łatwiejszego wprowadzenia konstrukcji do bruzdy. Po ustawieniu i wyregulowaniu obrzeżnicy zalewa się rzadką zaprawą cementową pachwinę pomiędzy belką a murem, a następnie zabetonowuje się szczelinę pomiędzy górną półką belki i murem. W przypadku ugięć większych niż 0,001 rozpiętości belkom obrzeżnym nadaje się wstępne naprężenia, aby zapobiec pęknięciom poziomym murze. W tym celu po wprowadzeniu belki do bruzdy wygina się ją do góry na wysokość odpowiadającą strzałce ugięcia od ciężaru ściany. Po wygięciu belki i zaklinowaniu w tym położeniu zabetonowuje się ją w murze. Po wstawieniu obrzeżnic w mury budynku przebija się otwory na belki poprzeczne i umieszcza je pod belkami obrzeżnymi. Otwory na poprzecznice przekuwa się 0 5+10 cm większe od wymiarów belki. Przestrzeń pomiędzy belką a murem wypełnia się betonem. Przy wykonaniu żelbetowej konstrukcji wsporczej należy dbać o to, aby górne wkładki zbrojenia były należycie obetonowane w miejscach przenikania się ze ścianami, a gniazda w murze były szczelnie wypełnione betonem. W celu łatwiejszego podcinania ścian budynku w późniejszych fazach robót wyrównuje się gładzią cementową obkute powierzchnie muru pod spodem belki i układa się na niej warstwę papy, która oddziela belkę od muru. Betonowanie poszczególnych belek poprzecznych powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przerw roboczych. W przypadku konieczności przerwy należy wykonać styk zapewniający należyte połączenie betonu. Styki robocze w belkach obrzeżnych daje się w odległości 1/4 rozpiętości od podpory. [hasła pokrewne: wiata garażowa przyścienna, wiata garażowa przyścienna aluminiowe, blacha na rąbek ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: altana ogrodowa projekt pdf blacha na rąbek wiata garażowa przyścienna