Obrabiarki CNC
Obrabiarki CNC i Frezowanie cnc

zgodnie z procesem ustalonej wymiany ciepla dla ekstremalnych parametrów okresu zimowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

W obliczeniach prowadzonych zgodnie z procesem ustalonej wymiany ciepła dla ekstremalnych parametrów okresu zimowego strumień masy powietrza wentylacyjnego przyjmuje się na podstawie wydzielonej W budynku inwentarskim źródłem emisji pary wodnej, oprócz zwierząt, jest również ich otoczenie: parujące powierzchnie ściółki, powierzchnie posadzek zalanych wodą i zanieczyszczonych odchodami, a także w budynkach o niskich oporach termicznych przegrody zewnętrzne strop i ściany. Ścisłe ustalenie ilości pary wodnej pochodzącej z otoczenia zwierząt jest praktycznie niemożliwe. Alikajew i wsp. oraz Grzegorzak i Rojkowski proponują wprowadzenie do obliczeń procentowego zwiększenia wilgoci wydzielanej przez zwierzęta o ilość wilgoci z otoczenia. Na podstawie tych prac przyjęto w naszym kraju następujące wartości n: trzoda chlewna 1,25; bydło dorosłe i owce 1,15; cielęta 1,1. Ilość pary wodnej W jest określona empirycznie. W Polsce nie prowadzi się takich badań dla zwierząt hodowlanych. Na potrzeby wymiarowania termicznego wartości te są obliczane cyklicznie na podstawie zagranicznych wyników pomiarów. Pozostałych wymienionych sposobów obliczania ilości powietrza wentylacyjnego nie uwzględnia się z następujących powodów: Zasada jednoczesnego obliczania ilości powietrza według ilości pary wodnej i dwutlenku węgla została kilkanaście lat ternu W RFN usankcjonowana przepisami. Wywołała ona liczne dyskusje, a w innych krajach nie jest w ogóle wykorzystana. Barchert stwierdza, że przyjęcie w normie DIN dopuszczalnej koncentracji dwutlenku węgla w pomieszczeniach inwentarskich jest nieuzasadnione. Można do dać, że w RFN przyjęto znacznie wyższe objętościowo wartości dopuszczalnej koncentracji dwutlenku węgla dla ludzi (0,5%) niż dla zwierząt (0,35%). Armstrong, Bianca i Blaxter oraz Wainman i Blaxter udowodnili, że (objętościowo) stężenie dwutlenku węgla od 0,5 do 1,0% w powietrzu pomieszczenia in wentarskiego utrzymane przez pewien czas nie wpływa ujemnie na produkcję i zdrowie zwierząt. Przestrzeganie wymagań normy powoduje zwiększenie zapotrzebowania na ciepło doprowadzone do wnętrza. Z tego względu w praktyce niemieckie obiekty inwentarski w okresie zimowych ekstremalnych parametrów powietrza są wentylowane zgodnie z zasadą obliczania ilości powietrza na podstawie ilości pary wodnej. [hasła pokrewne: bricoman wilanow, bricoman wilanów, montaż parapetów zewnętrznych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów kotłownia gazowa wymagania montaż parapetów zewnętrznych